FAQ - IMPLANTOLOGIA

WITKOWSKI-IKONY-28

Implant to najczęściej niewielkich rozmiarów śrubka, która wszczepiona w kość szczęki lub żuchwy zastępuje utracony korzeń zęba. Implanty produkowane są głównie z tytanu. To bezpieczny i biozgodny dla naszego organizmu materiał, który cechuje dodatkowo duża wytrzymałość mechaniczna. Pozwala on na prawidłowe zrośnięcie się implantu z kością, a po wgojeniu – na stałe umocowanie rekonstrukcji koron brakujących zębów.

Bezpieczeństwo ich użytkowania mierzone jest odsetkiem prawidłowo wgojonych implantów, który szacowany jest obecnie na 95–99%.

 

Implanty bezpiecznie uzupełniają brakujące korzenie utraconych zębów.

Oszczędzają zęby przed szlifowaniem pod korony i mosty.

Stwarzają możliwość komfortowej odbudowy koron zębów.

Wraz z odbudowanymi koronami zębów trwale odtwarzają funkcję żucia.

Poprzez poprawę funkcji żucia zapobiegają zaburzeniom pracy stawów skroniowo-żuchwowych, których objawem są trzaski przy otwieraniu ust, dolegliwości bólowe uszu, głowy, szyi oraz pleców.

Dzięki stabilnemu uzupełnieniu zębów odtwarzają estetyczny wygląd pacjenta, poprawiając profil i rysy twarzy.

Poprzez swoją obecność i funkcję zbliżoną do naturalnego uzębienia zapobiegają zanikowi kości, przeciwdziałając oznakom starzenia się naszego uśmiechu.

Utrzymują sąsiednie i przeciwstawne zęby w dobrej kondycji, zapobiegając ich przesunięciom.

W odróżnieniu od innych protez umożliwiają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej jak przy naturalnym uzębieniu.

Implanty są w stanie całkowicie zastąpić naturalne uzębienie człowieka.

Wskazaniem do zastosowania implantów jest już brak pojedynczego zęba, kilku, jak i całkowity brak uzębienia.

Implant najlepiej wszczepić jak najszybciej i jest to możliwe nawet w dniu usunięcia zęba. Czas od ekstrakcji do wprowadzenia implantu uzależniony jest od stanu tkanek otaczających usuwany ząb. W sytuacji gdy przyczyną ekstrakcji jest stan zapalny, odraczamy wprowadzenie implantu nawet o kilka tygodni. Urazy i zniszczenia tkanek twardych zęba kwalifikujące go do usunięcia umożliwiają wczesne i natychmiastowe implantacje. Warunkiem wszczepienia implantu jest obecność kości niezbędnej do prawidłowego zakotwiczenia wszczepu. Jej niedostatek uniemożliwiający wprowadzenie implantu we właściwej pozycji zmusza nas do wykonania dodatkowego zabiegu regeneracji kostnej, który poprzedza o kilka miesięcy implantację.

Ekstrakcja zęba i natychmiastowe wprowadzenie implantu w jego miejsce jest możliwe, jeśli tylko lekarz stwierdzi, że są ku temu sprzyjające okoliczności. Przy kwalifikacji do takiego zabiegu chodzi głównie o ilość i dobrą kondycję kości, jak również dziąsła oraz brak stanu zapalnego w miejscu implantacji.

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów można podzielić na te, które powodowane są ogólnym lub miejscowym stanem zdrowia pacjenta. Mogą mieć charakter względny, jak i bezwzględny. Przy czym większość z nich to przeciwwskazania tylko czasowe, czyli względne. Oznacza to, że po zastosowaniu odpowiedniego leczenia choroby ogólnej pacjenta bądź usunięciu przyczyn miejscowych możliwe jest wprowadzenie implantu.

Ogólne przeciwwskazania bezwzględne to terminalna choroba nowotworowa, choroby psychiczne uniemożliwiające logiczny kontakt z pacjentem. Miejscowe bezwzględne to brak kości spowodowany jej chirurgiczną resekcją lub skrajne trudności w dotarciu do pola operacyjnego powodowane przez nieoperacyjne, utrudnione rozwieranie szczęk.

Wskazania, przeciwwskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz chirurg implantolog.

Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu implantów zębowych, są jedynie względy zdrowotne o charakterze miejscowym oraz ogólnym, które mogą ograniczać możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Leczymy rutynowo pacjentów w wieku powyżej 80. roku życia.

Wskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz chirurg implantolog.

Proste wprowadzenie implantu w planowanym miejscu w kość jest najczęściej zabiegiem szybkim, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Warunkiem prostej i szybkiej implantacji są nienaganne warunki kostne. W sytuacji niedostatku objętości kostnej wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy zabieg poszerzamy o procedurę odbudowy kostnej.

Przy zabiegu wszczepienia implantu nie zawsze niezbędna jest odbudowa kostna okolicy implantowanej. W sytuacji istnienia prawidłowej objętości kości we wszystkich wymiarach implantujemy bez odbudowy kostnej. Przy niedostatku kości w jednym z wymiarów warunkiem prawidłowego osadzenia i wgojenia implantu jest regeneracja kostna. Ma ona wpływ zarówno na względy biologiczne, czyli prawidłowe wgajanie się implantu, jak i względy funkcjonalne – brak retencji pokarmów pod prawidłowo uformowanymi koronami. Istotne dla pacjenta są również względy estetyczne, które osiąga się poprzez anatomiczne odtworzenie kształtu dziąsła rozpiętego nad odbudowaną kością, dające prawidłowe wyłonienie korony protetycznej odtwarzanego zęba. Uwzględnienie odtworzenia zarówno kości, dziąsła, jak i koron zębów daje w pełni estetyczne i funkcjonalne efekty, które najlepiej imitują własne uzębienie.

Można byłoby napisać, że nie ma nic doskonalszego nad własne uzębienie, jeśli chodzi o funkcje i witalność zębów własnych, a jednak one zawodzą. Implant jest najdoskonalszą mechaniczno-biologiczną oraz funkcjonalną formą ich uzupełnienia. Rekonstrukcja implantoprotetyczna uzębienia najlepiej oddaje funkcje uzębienia ludzkiego w każdym aspekcie.

Ze względu na materiał, z którego wykonane są implanty zębowe – dopracowane przez dziesięciolecia procedury chirurgiczne, liczne badania naukowe uwierzytelniające bezpieczeństwo tej metody, analizę retrospektywną powikłań, jakie występują w implantologii, ciągłe doskonalenie technik implantologicznych, udoskonalenia materiałowe oraz technologiczne – implantologia jest najprężniej rozwijającym się działem w medycynie i stomatologii, a przez to bezpiecznym dla pacjenta.

W implantologii – jak w każdej zabiegowej dyscyplinie medycyny – istnieje ryzyko powikłań. Objawia się ono najczęściej brakiem wgojenia się implantu w kość. Istnieje wiele przyczyn braku integracji implantu z kością. Są to stany zapalne okołowszczepowe periimplantitis, brak pierwotnej stabilizacji implantu przy natychmiastowym obciążeniu wszczepu koroną zęba, przeciążenia protetyczne, brak wtórnej integracji implantu czy uszkodzenia mechaniczne konstrukcji implantu.

Najczęstszą statystycznie przyczyną utraty implantu jest stan zapalny tkanek wokół implantu, czyli PERIIMPLANTITIS. Wszczepy mogą być usuwane również z powodu niezapalnej utraty stabilizacji, spowodowanej słabą strukturalnie kością, niedostatecznie odbudowaną lub źle dobranymi parametrami długości w relacji do szerokości implantu w stosunku do obciążeń zgryzowych. Niedostatek mocy fundamentu/implantu może też wynikać ze zbyt małej ilości wszczepów w relacji do rekonstruowanego obszaru; dotyczy to głównie stref bocznych oraz zbyt rozbudowanej powierzchni protetycznej koron na implantach. Mówimy wtedy o przeciążeniach występujących w zgryzie, prowadzących do utraty wszczepów. Przeciążenia mogą również skutkować uszkodzeniem mechanicznym konstrukcji implantów, ich łączeń śrubowych. Może dochodzić do złamań trzonu lub szyjki implantu oraz głębokich złamań śrub mocujących łączniki wewnątrz trzonu implantu. Tak uszkodzone elementy wymagają usunięcia.

W przypadku utraty implantu zębowego implantolog dostosowuje postępowanie do sytuacji klinicznej oraz przyczyn utraty wszczepu. Czasami wszczep usuwa się sam, czasem jednak trzeba go usunąć z powodu zapalenia tkanek, ich utraty wokół wszczepu czy jego uszkodzenia mechanicznego.

W światowej literaturze naukowej nie istnieją jednoznaczne doniesienia, które wyodrębniałyby grupę pacjentów uczulonych na tytan i jego związki chemiczne. Implanty zbudowane są ze stopów tytanu o patentowanej technologicznie skali czystości. Czyni je to bezpiecznymi i neutralnymi immunologicznie teoretycznie dla wszystkich. U pacjentów uczulonych na związki metali, a szczególnie dotyczy to niklu, w wyjątkowych sytuacjach może dochodzić do reakcji na śladową jego ilość zawartą w nieczystym stopie lub pozostałą jako drobinę katalizatora chemicznych reakcji na powierzchni implantu. Firmy produkujące wszczepy zębowe wraz z akcesoriami traktują swoje patenty z najwyższą starannością, co wyróżnia ich produkty pod względem bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Dlatego też przy wyborze systemu implantologicznego dla siebie powinno się brać pod uwagę wszystkie parametry. Kwestia odpowiedniego doboru systemu implantologicznego szczególnie dotyczy pacjentów z odnotowanymi w przeszłości reakcjami uczuleniowymi na metale.

O implanty dbamy jak o własne zęby. Stosujemy podstawowe domowe zabiegi higieniczne jak przy koronach i mostach.

Od czasu wszczepienia pierwszego implantu w kość człowieka dzieli nas ponad pół wieku. Obecnie implant stomatologiczny jest ogólnie uznanym produktem rynkowym, stosowanym w codziennej praktyce lekarskiej dla uzupełniania braków zębowych współczesnego pacjenta. Stosując implanty oraz nowoczesne procedury implantologiczne, dziś bezpiecznie uzupełniamy zarówno pojedyncze braki zębowe, jak i rehabilitujemy protetycznie bezzębnych pacjentów.

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone