FAQ - ZYGOMA - IMPLANTY JARZMOWE

WITKOWSKI-IKONY-28

Implant zygomatyczny Zygoma, nazywany też jarzmowym, jest wszczepem śrubowym zbudowanym z tytanu, tak jak standardowe implanty. Od tradycyjnych wszczepów różni go kształt, długość oraz przeznaczenie. Jest implantem mniej uniwersalnym, używa się go tylko w zakresie szczęk, czyli górnego łuku. Zazwyczaj wprowadza się go w odcinku bocznym bezzębnej szczęki i zakotwicza w trzonie kości jarzmowej pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny zgryzu; używana w medycynie łacińska nazwa kości jarzmowej to os zygomaticum, stąd też nazwa implantu – Zygoma.

Jest dłuższy od tradycyjnego implantu zębowego – występuje w długościach od 3,5 do 5,5 cm. Oryginalny ma kształt długiej zwężającej się śruby, natomiast jego szyjka wraz z platformą może być przedłużeniem jego osi lub stanowić kąt 45 stopni.

Implanty tego typu stosuje się tylko w zakresie szczęk, czyli górnego łuku. Szczególne zastosowanie mają przy bezzębiu lub bocznych brakach skrzydłowych współistniejących z rozległymi zanikami kości. Stosowane są w sytuacji braku wystarczającej ilości kości, by zastosować krótkie implanty zębowe, a kostne zabiegi regeneracyjne nie dają pewności co do ich skuteczności.

Ten sposób leczenia został po raz pierwszy zastosowany w 1989 roku przez szwedzkiego wynalazcę implantu osteointegrującego, profesora ortopedii i anatomii prawidłowej Pera Ingvara Branemarka, i z pewnymi modyfikacjami jest z powodzeniem wykorzystywany do chwili obecnej.

Implant Zygoma ma on od początku swego istnienia zastosowanie w rekonstrukcji protetycznych u pacjentów z rozległymi ubytkami kostnymi, po resekcjach szczęk z powodów onkologicznych, urazach, postrzałach oraz ubytkach i deformacjach powstałych z innych przyczyn.

Unikalna konstrukcja implantu Zygoma umożliwia jego stabilne kotwiczenie w trudnych i skrajnie trudnych warunkach kostnych bezzębnych szczęk. Dobre mocowanie implantu jarzmowego powodowane jest jego penetracją przez mocną strukturę kości jarzmowej, która doskonale stabilizuje wszczep. Daje to możliwość szybkiej rehabilitacji protetycznej u bezzębnych pacjentów, gdzie odbudowa protetyczna uzębienia w formie stabilnych mostów nie byłaby możliwa przy użyciu tradycyjnych, krótkich implantów zębowych. Przywraca pacjentowi w pełni funkcję żucia i egzystencję bez protez ruchomych.

Wykorzystanie implantu jarzmowego przeważnie pozwala uniknąć konieczności zastosowania czasochłonnych i obarczonych ryzykiem zabiegów odtwórczych kości. Jego zastosowanie skraca czas od zabiegu chirurgicznego do pełnej odbudowy protetycznej uzębienia. Zastosowanie wszczepu Zygoma upraszcza i skraca też czas samej procedury chirurgicznej polegającej na wszczepieniu implantów w kości szczęk celem stworzenia stabilnej podstawy dla mostów odbudowujących całe górne uzębienie. W sprzyjających warunkach umożliwia natychmiastową odbudowę protetyczną zębów. Stwarza możliwości odbudowy części twarzy, jej ważnych organów oraz uzębienia u pacjentów z ubytkami po resekcjach szczęk.

W zależności od stanu kości szczęk można wykonać protezy lub mosty mocowane na implantach. Protezy mogą być jedynie wsparte na implantach i pozostać rozłączne, jak w przypadku protez Overdenture, czyli nakładowych. Taka proteza w każdej chwili może być odczepiona od platform implantów przez pacjenta i wyjęta z jamy ustnej. Najbardziej jednak pożądane przez pacjentów rozwiązania protetyczne przy bezzębiu to stabilne, niezdejmowalne mosty, które cementuje się lub przykręca na stałe do implantów. Implant Zygoma jest jednym z wariantów proponowanych jako wszczep stanowiący fundament dla rehabilitacji protetycznej przy zaawansowanych zanikach kości szczęki, czyli górnego łuku. Jest alternatywą dla rozległych rekonstrukcji kostnych szczęk typu „sinus lift”, czyli podniesienia dna zatoki szczękowej, które wykonuje się celem osadzenia krótkich implantów zębowych. W zależności od stopnia zaniku kostnego i jego proporcji możliwe są również systemowe rozwiązania typu all-on-4.

O ilości wszczepionych implantów Zygoma decydują warunki kostne szczęk pacjenta. W sytuacji braku wystarczającej ilości kości w odcinkach bocznych, czyli w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych, oraz przy wystarczającej jej ilości w odcinku przednim podnosowym, wszczepia się pojedyncze implanty zygomatyczne – symetrycznie po obu stronach oraz 4 lub 2 tradycyjne, krótkie implanty zębowe w odcinku przednim.

U pacjentów z brakiem wystarczającej ilości kości szczęk w odcinkach bocznych oraz przednim, by założyć tradycyjne, krótkie implanty, wprowadza się symetrycznie po dwa implanty jarzmowe Zygoma po każdej ze stron. Pomocne bywają również tzw. implanty skrzydłowe, które po wprowadzeniu stabilizowane są w wyrostkach skrzydłowych kości klinowych, które zrastają się z tylnymi obszarami szczęk tzw. guzami szczęk. Są to implanty mocowane w jamie ustnej z tyłu, za typową pozycją implantu Zygoma.

Dodatkowo o możliwości wprowadzenia implantów Zygoma decydują warunki anatomiczne twarzoczaszki pacjenta, objętość kostna kości jarzmowej, zakres rozwierania szczęk, który stwarza lub ogranicza możliwość dotarcia do pola operacyjnego.

Z uwagi na znieczulenie ogólne, które stosuje się przy wprowadzaniu implantów jarzmowych, pacjent zobligowany jest do wykonania badań laboratoryjnych krwi. Nie wcześniej jednak niż miesiąc przed zabiegiem.

Badania laboratoryjne krwi (na czczo):

morfologia

PT (INR)

APTT

glukoza

sód

potas

lipidogram

ALT

AST

kreatynina

fT3

fT4

TSH

hemoglobina glikowana

anty-HCV

Wskazane jest również wykonanie EKG oraz RTG klatki piersiowej. W sytuacji współistniejących chorób ogólnych oraz leczenia z nimi związanego wymagane jest opcjonalnie zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Ostatecznie jednak do zabiegu kwalifikuje lekarz anestezjolog mający prowadzić znieczulenie ogólne.

Wymagana diagnostyka obrazowa, na podstawie której kwalifikujemy pacjenta do zabiegu wszczepienia implantów Zygoma, to:

RTG OPG jako podstawowe badanie radiodiagnostyczne

CBCT, które wybiórczo może okazać stan kości w pozostałej części zębodołowej szczęk, stan oraz powietrzność zatok szczękowych, co jest istotnym parametrem kwalifikującym pacjenta do zabiegu operacyjnego, stan przegrody nosa

CT tomografia komputerowa liniowa ukazująca stan całości zatok okołonosowych, drzewo małżowinowe, stopień skrzywienia przegrody nosa, stopień obturacji naturalnego otworu łączącego jamę nosa z zatoką szczękową – rozworu zatoki szczękowej.

Na podstawie skanów CBCT można wydrukować modele kostne pacjenta w skali 1:1 w technologii FFF lub STL, co wydaje się szczególnie przydatne przy planowaniu zabiegu implantacji u pacjentów z ubytkami po resekcjach szczęk.

Zabieg wszczepienia implantu Zygoma możliwy jest do wykonania w znieczuleniu miejscowym, choć rekomendowane jest znieczulenie ogólne – ze względu na zakres operacji, komfort pacjenta oraz dostęp operacyjny, który umożliwia chirurgowi dobry wgląd w pole operacyjne, co gwarantuje powodzenie całej procedury. Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez doświadczonego chirurga szczękowo-twarzowego pod stałym nadzorem lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej.

Czas zabiegu wszczepiania implantów jarzmowych zależy od rozległości operacji, ilości wprowadzanych implantów podczas procedury, anatomii szczęk pacjenta oraz od dostępu do pola operacyjnego. Zwykle trwa od 1 do 3 godzin. Z uwagi na znieczulenie ogólne i rozległość zabiegu pacjent pozostaje zwykle przez dobę pod opieką specjalistów w szpitalu.

W sytuacji dogodnych warunków kostnych możliwe jest natychmiastowe obciążenie na implantach Zygoma. W sytuacji planu odroczonego wgajania się wszczepów po implantacji wymagany jest zazwyczaj 5–6-miesięczny okres oczekiwania na ich integrację z kością. Dopiero po upływie tego czasu i przy braku przeciwwskazań klinicznych można odsłonić implanty i rozpocząć procedurę protetyczną – zamocować na nich ostateczną pracę protetyczną.

Implanty zygomatyczne to szansa dla grupy pacjentów, którym odmówiono leczenia krótkimi implantami korzeniowymi z uwagi na rozległy zanik kości szczęk we wszystkich wymiarach. Implanty ZYGOMA stanowią w każdym systemowym układzie implantologicznym stabilny fundament dla mostów protetycznych mocowanych na stałe.

Ich zastosowanie to gwarancja szybkiego powrotu  komfortu w zakresie jamy ustnej pacjenta. Rehabilitacja implanto-protetyczna w oparciu o implanty ZYGOMA skraca czas do osiągnięcia ostatecznego efektu w relacji do tradycyjnych protokołów leczniczych.O wygodzie decyduje zamocowanie odbudowy protetycznej na stałe, co sprzyja skutecznemu powrotowi funkcja żucia oraz estetycznego wyglądu oblicza pacjenta..

Nie ma bariery wiekowej uniemożliwiającej zastosowanie implantów Zygoma. Istnieją jedynie bariery zdrowotne oraz anatomiczne. Ważny jest stan ogólny i kondycja organizmu pacjenta.

Ich zastosowanie to gwarancja szybkiego powrotu  komfortu w zakresie jamy ustnej pacjenta. Rehabilitacja implanto-protetyczna w oparciu o implanty ZYGOMA skraca czas do osiągnięcia ostatecznego efektu w relacji do tradycyjnych protokołów leczniczych.O wygodzie decyduje zamocowanie odbudowy protetycznej na stałe, co sprzyja skutecznemu powrotowi funkcja żucia oraz estetycznego wyglądu oblicza pacjenta..

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone