FAQ - DIAGNOSTYKA

WITKOWSKI-IKONY-28

Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii cyfrowej otrzymujemy idealną precyzję obrazowania przy zminimalizowanych dawkach promieni. Daje to naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i gwarancję jakości usługi. Nasza aparatura RTG wyposażona jest w specjalny program pediatryczny, który dostosowuje odpowiednią dawkę również dla dzieci.

O ciąży należy powiadomić nasz personel medyczny. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wykonuje się badanie u kobiet ciężarnych. Jeżeli nie jest ono konieczne, należy przełożyć je do czasu rozwiązania.

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawnych oraz przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjentów, by wykonać stomatologiczne badanie rentgenowskie – zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne lub tomografię komputerową, potrzebujemy skierowanie od lekarza. Skierowanie nie jest niezbędne, gdy wykonujemy badanie RTG wewnątrzustne, punktowe zęba.

Specjalne przygotowanie nie jest potrzebne, aby wykonać powyższe badania. Można je wykonać od razu po przyjściu do pracowni RTG. Są bezbolesne i nieinwazyjne. Nie wymagają podawania kontrastu czy odstawiania stosowanych leków. Jedynymi wymogami przed badaniem jest zdjęcie okularów, usunięcie wszelkich metalowych ozdób z obrębu głowy (kolczyki, łańcuszek z szyi, gumki i wsuwki z włosów) oraz wyjęcie posiadanych protez zębowych z jamy ustnej.

Wynik badania otrzymują Państwo w postaci wydruku na kliszy. Istnieje możliwość zapisania wersji elektronicznej na płycie CD bądź wysłania e-mailem (po uprzednim podpisaniu zgody, formularz do pobrania). Wynik badań otrzymują Państwo w ciągu kilku minut.

Zdjęcie pantomograficzne, zwane również panoramicznym, to specjalistyczne badanie obrazowe używane do celów stomatologicznych. Wykonujemy je, gdy istnieje potrzeba zobrazowania wszystkich zębów szczęki i żuchwy (również tych zatrzymanych), zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych, a także otaczających tkanek.
Wykonujemy je, ustawiając pacjenta przed kolumną aparatu, następnie polecamy, aby zagryzł specjalny ustnik, przez co uzyskujemy właściwą pozycję głowy, która gwarantuje odpowiednią projekcję. Podczas badania należy przez kilka sekund zachować bezruch oraz wykonywać polecenia technika. W trakcie badania głowica pantomografu krąży wokół głowy pacjenta przez kilka sekund, a uzyskany obraz jest od razu widoczny na monitorze.

  1. adanie cefalometryczne, zwane również profilowym lub tele RTG, polega na zobrazowaniu profilu czaszki uwzględniającym tkanki twarde i miękkie twarzy, podniebienie twarde oraz zatoki przynosowe. Projekcja ta niezbędna jest w ortodontycznej diagnostyce wad zgryzu, planowaniu ich leczenia, kontrolowaniu jego przebiegu oraz uzyskanych efektów.
    To kilkusekundowe badanie wykonuje się za pomocą specjalnej przystawki do aparatu pantomograficznego – głowa pacjenta zostaje unieruchomiona przy użyciu uchwytów nakładanych na uszy i nos.

Tomografia wiązki stożkowej (badanie CBCT) idealnie nadaje się do uzyskania trójwymiarowego obrazu tkanek miękkich i struktur kostnych, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok oraz innych struktur w obrębie twarzoczaszki. Widoczne są wszystkie struktury anatomiczne pod dowolnym kątem, bez zniekształceń. W przeciwieństwie do tomografów szpitalnych badanie to wymaga tylko jednego obrotu źródła promieniowania wokół pacjenta, co skutkuje krótszym czasem badania i mniejszą dawką promieniowania. Otrzymany obraz 3D jest precyzyjny i pomaga zmniejszyć ilość powikłań podczas leczenia.

  1. Tomografia stożkowa CBCT 3D bywa niezbędna w diagnostyce stomatologicznej przy planowaniu złożonych procedur chirurgicznych wymagających precyzyjnego zobrazowania anatomii strefy operowanej:

ekstrakcje zębów zatrzymanych, urazy, złamania, pęknięcia kostne

w implantologii określenie wymiarów wyrostka zębodołowego przed planowym zabiegiem umieszczenia implantu

w endodoncji określenie oboczności anatomicznych zębów przeznaczonych do leczenia kanałowego

w ortodoncji i ortognatyce przed analizą cefalometryczną w trójwymiarze – do precyzyjnego planowania zabiegów ortognatycznych

Drukarka 3D to nowoczesny i innowacyjny przyrząd do drukowania modeli przestrzennych w zadanej skali. Jej działanie polega na nanoszeniu warstwami specjalnego filamentu, który następnie jest utwardzany za pomocą światła lub wiązką laserową. Druk możliwy jest dzięki odpowiedniemu programowi, który przetwarza standardowe pliki z tomografu komputerowego i buduje cyfrowy model przestrzenny czytelny dla drukarki, która z kolei drukuje bryłę, odwzorowując nawet najdrobniejsze detale zeskanowanego obiektu. Precyzyjnie tworzy np. łuki zębowe, nakładki ortodontyczne, szablony chirurgiczne i inne akcesoria.

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone