KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA IMPLANTOPROTETYCZNE STOSOWANE W BEZZĘBIU

BEZZĘBIE to stan całkowitej utraty uzębienia, do którego dochodzi w wyniku chorób twardych tkanek zębów, przyzębia, urazu lub interwencji chirurgicznej. Każdy z tych powodów może wywoływać inne dodatkowe następstwa dla okolicznych tkanek. Najistotniejszy problem, jaki występuje w miejscu utraconych zębów, dotyczy zaniku podłoża kostnego, czyli kości szczęk i żuchwy.

Miejscowe przyczyny utraty tkanki kostnej szczęk i żuchwy:

Współistniejące przyczyny i okoliczności utraty tkanki kostnej po usunięciu zębów:

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE ORAZ IMPLANTOPROTETYCZNE DLA BEZZĘBIA

W zależności od stanu podłoża kostnego, jego anatomii oraz wskazań biomechanicznych istnieje kilka systemowych rozwiązań implantologicznych dla bezzębnych pacjentów. Technologicznie mamy kilka sposobów rekonstrukcji protetycznej utraconych zębów na fundamencie wszczepionych implantów

Protezy ruchome, całkowite, osiadające, płytowe

Zawsze przy bezzębiu istnieje możliwość rehabilitacji protetycznej bez zastosowania implantów, czyli przy użyciu protezy płytowej, zwanej też osiadającą. Protezy te składają się z zębów i stabilizujących ją na podłożu protetycznym płyt (stąd nazwa płytowe) oraz elementu w kształcie siodła spoczywającego na części zębodołowej szczęk lub żuchwy. Protezy te, osiadając na podłożu, powodują równomierny jego ucisk, a przez to zaburzenia w ukrwieniu tkanek, co z kolei powoduje nieodwracalny zanik kości.

Obecnie ruchome protezy osiadające są najczęściej używane jako rozwiązania tymczasowe na okres wgajania się wszczepionych implantów śródkostnych.

Protezy Overdenture, czyli nakładowe

Są pośrednim rozwiązaniem pomiędzy ruchomymi protezami osiadającymi a na stałe montowanymi na implantach mostami. To również ruchome protezy o zredukowanej płycie, których zasada działania polega na tym, że są częściowo wsparte na implantach.
Zazwyczaj umocowuje je do podłoża od 2 do 4 wszczepionych implantów, dla których optymalną pozycją jest przednia część wyrostka zębodołowego szczęk lub żuchwy.

Za stabilizację pomiędzy płytą protezy nakładowej a wszczepami odpowiedzialne są różnego typu odpowiadające sobie elementy retencyjne. Z jednej strony przytwierdzone są do szyjek implantów, z drugiej – do płyty protezy Overdenture.
Ze względu na rodzaj zastosowanych elementów zaczepowych istnieje kilka sposobów stabilizacji protez na implantach:

Dla umocowania protez Overdenture można użyć każdego typu implantów, dopasowując do nich standardowe elementy zaczepowe dla protez lub wykonać indywidualne w laboratorium. Istnieją także rozwiązania systemowe, które uwzględniają zastosowanie specjalnych implantów przeznaczonych tylko dla podparcia protez ruchomych. Tego typu implanty nie mogą być opcjonalnie wykorzystywane jako filary dla mostów mocowanych na stałe w przypadku zmiany koncepcji protetycznej, która polega na wprowadzeniu dodatkowej i wymaganej ilości wszczepów dla przykręcenia do nich stabilnych prac protetycznych.
Zaletą rozwiązań systemowych dla protez Overdenture jest cena oraz pełna kompatybilność implantów i uzupełnień protetycznych, które są stworzone i przeznaczone dokładnie dla siebie.

Używany w naszej klinice system LODI stanowi doskonałą opcję protez nakładowych, które możliwe są do wykonania w systemie odroczonym, czyli po okresie integracji implantów w kości, tj. po upływie od 4 do 6 miesięcy, lub możliwe jest natychmiastowe obciążenie wszczepów protezą nakładową w dniu implantacji.

Mosty montowane na stałe na implantach

Istnieje cały szereg koncepcji, które przy użyciu implantów rozwiązują problem rehabilitacji implantoprotetycznej bezzębia. Rodzaj zastosowanej procedury, wynikająca z niej ilość użytych implantów uzależnione są przede wszystkim od:

Przy bezzębiu dotyczącym górnego, jak i dolnego łuku statystycznie najszybciej zanika kość w bocznych strefach, najpóźniej – w odcinku przednim.
Zakres zaniku kości dyktuje zastosowanie konkretnego typu implantów oraz technik odbudowy kostnej. Rodzaj oraz ilość użytych wszczepów i metody regeneracji podłoża kostnego zależne są od tego, czy stosujemy je dla górnego czy dolnego łuku zębowego. Wynika to z różnic, jakie istnieją w budowie anatomicznej pomiędzy szczęką a żuchwą.
Technologia konstrukcji mostów protetycznych uzależniona jest z kolei od ilości i rodzaju implantów użytych jako fundamentu dla planowanych uzupełnień protetycznych.

ROZWIĄZANIA IMPLANTOPROTETYCZNE STOSOWANE DLA GÓRNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO – SZCZĘK W PRZYPADKU BEZZĘBIA

TECHNIKI I METODY REKONSTRUKCJI KOSTNEJ CHARAKTERYSTYCZNE DLA GÓRNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO STOSOWANE PRZY BEZZĘBIU W CELU WYKONANIA SKUTECZNEJ IMPLANTACJI

TECHNIKI I METODY CHIRURGICZNE UMOŻLIWIAJĄCE OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA ZABIEGÓW REKONSTRUKCJI KOSTNEJ PRZY PLANOWANEJ IMPLANTACJI W GÓRNYM ŁUKU ZĘBOWYM

ALL-ON-4

TECHNIKI I PROCEDURY IMPLANTOLOGICZNE STOSOWANE W PRZYPADKU BEZZĘBIA W OBECNOŚCI TRUDNYCH WARUNKÓW KOSTNYCH W ZAKRESIE GÓRNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO

Zalety ALL-ON-4:

 • Stwarza możliwość wykonania całkowitej rekonstrukcji uzębienia tylko na 4 implantach.
 • Pozwala na uniknięcie obciążających zabiegów rekonstrukcji kostnej.
 • Skraca czas pełnej rehabilitacji implantoprotetycznej w porównaniu ze standardowymi procedurami, uwzględniającymi zastosowanie implantów osteointegrujących.
 • Poprzez użycie pochylonych implantów w odcinkach bocznych pozwala uniknąć uszkodzenia ważnych szczegółów anatomii oraz zwiększa powierzchnię przylegania i osteointegracji implantów z kością.
 • Rozwiązania protetyczne w systemie all-on-4 uwzględniają możliwość wykonania stałych prac protetycznych, czyli mostów zamocowanych na stałe, jak również protez ruchomych wspartych jedynie na implantach.
 • System umożliwia natychmiastowe obciążenie implantów tymczasowym mostem protetycznym zaraz po założeniu implantów.
 • Możliwe jest zastosowanie systemu nawigacji komputerowej NobelGuide celem precyzyjnego zaplanowania pozycji implantów jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym. Dzięki użyciu specjalnych szablonów chirurgicznych możliwa jest implantacja w optymalnych pozycjach, które uwzględniają budowę i niedostatki kości.
 • Naukowo udokumentowana skuteczność stosowanej metody.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE DLA ALL-ON-4

Na implantach wszczepionych zgodnie z protokołem all-on-4 możliwe są do wykonania stabilne mosty, jak również ruchome protezy typu nakładowego. Uproszczenie i optymalizacja rozwiązań protetycznych możliwa jest dzięki zastosowaniu kątowych łączników typu MultiUnit (17°, 30°), które po przykręceniu do pochylonych implantów umożliwiają łatwe mocowanie mostu i obsługę serwisową pacjenta.

TECHNIKI I PROCEDURY IMPLANTOLOGICZNE STOSOWANE W PRZYPADKU BEZZĘBIA W OBECNOŚCI TRUDNYCH WARUNKÓW KOSTNYCH W ZAKRESIE GÓRNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO

Zastosowanie nietypowych implantów śródkostnych wykorzystywanych w trudnych sytuacjach rozległych zaników kostnych szczęk.

ROZWIĄZANIA IMPLANTOPROTETYCZNE STOSOWANE DLA DOLNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO – ŻUCHWY W PRZYPADKU BEZZĘBIA

TECHNIKI I METODY REKONSTRUKCJI KOSTNEJ CHARAKTERYSTYCZNE DLA DOLNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO STOSOWANE PRZY BEZZĘBIU W CELU WYKONANIA SKUTECZNEJ IMPLANTACJI
TECHNIKI I METODY CHIRURGICZNE UMOŻLIWIAJĄCE OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA ZABIEGÓW REKONSTRUKCJI KOSTNEJ PRZY PLANOWANEJ IMPLANTACJI W DOLNYM ŁUKU ZĘBOWYM
Certyfikat 2019.12.09 szkolenie Carasco Wlochy

ALL-ON-4

TECHNIKI I PROCEDURY IMPLANTOLOGICZNE STOSOWANE W PRZYPADKU BEZZĘBIA W DOLNYM ŁUKU ZĘBOWYM

Zalety ALL-ON-4:

 • Stwarza możliwość wykonania całkowitej rekonstrukcji uzębienia tylko na 4 implantach.
 • Pozwala na uniknięcie obciążających zabiegów rekonstrukcji kostnej.
 • Skraca czas pełnej rehabilitacji implantoprotetycznej w porównaniu ze standardowymi procedurami, uwzględniającymi zastosowanie implantów osteointegrujących.
 • Poprzez użycie pochylonych implantów w odcinkach bocznych pozwala uniknąć uszkodzenia ważnych szczegółów anatomii oraz zwiększa powierzchnię przylegania i osteointegracji implantów z kością.
 • Rozwiązania protetyczne w systemie all-on-4 uwzględniają możliwość wykonania stałych prac protetycznych, czyli mostów zamocowanych na stałe, jak również protez ruchomych wspartych jedynie na implantach.
 • System umożliwia natychmiastowe obciążenie implantów tymczasowym mostem protetycznym zaraz po założeniu implantów.
 • Możliwe jest zastosowanie systemu nawigacji komputerowej NobelGuide, celem precyzyjnego zaplanowania pozycji implantów jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym. Dzięki użyciu specjalnych szablonów chirurgicznych możliwa jest implantacja w optymalnych pozycjach, które uwzględniają budowę i niedostatki kości.
 • Naukowo udokumentowana skuteczność stosowanej metody.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE ALL-ON-4

Na implantach wszczepionych zgodnie z protokołem all-on-4 możliwe są do wykonania stabilne mosty, jak również ruchome protezy typu nakładowego. Uproszczenie i optymalizacja rozwiązań protetycznych możliwa jest dzięki zastosowaniu kątowych łączników typu MultiUnit (17°, 30°), które po przykręceniu do pochylonych implantów umożliwiają łatwe mocowanie mostu i obsługę serwisową pacjenta.

TECHNIKI I PROCEDURY IMPLANTOLOGICZNE STOSOWANE W PRZYPADKU BEZZĘBIA W OBECNOŚCI TRUDNYCH WARUNKÓW KOSTNYCH W ZAKRESIE DOLNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO
Zastosowanie nietypowych procedur regeneracyjnych kości oraz nietypowych implantów śródkostnych wykorzystywanych w trudnych sytuacjach rozległych zaników kostnych żuchwy.

NATYCHMIASTOWE OBCIĄŻENIE

Natychmiastowe obciążenie jest to protokół rehabilitacji protetycznej na implantach, polegający na tym, że:

 • dobry stan ogólny chorego
 • nienaganna higiena jamy ustnej
 • dobry stan miejscowy uzębienia bez czynnych zębopochodnych ognisk zapalnych
 • dobre warunki zgryzowe bez zagrożenia powstaniem przeciążeń w okluzji
 • brak stanu zapalnego w miejscach implantacji
 • odpowiednia objętość kostna w miejscu implantacji
 • odpowiednia jakość kości w miejscu implantacji (gęstość)
 • pacjent nieuskarżający się na bruksizm.

W sytuacji osiągnięcia przez pacjenta powyższych kryteriów nie ma przeciwwskazań co do miejsca implantacji. W sytuacji spełnienia jedynie części tych kryteriów wskazane jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do procedury natychmiastowego obciążenia.
W trakcie procedury chirurgicznej wobec nieosiągnięcia wymaganych kryteriów stabilizacji pierwotnej implantów wskazana jest zmiana protokołu leczniczego na odroczone obciążenie protetyczne, czyli wykonanie mostów protetycznych po prawidłowym wgojeniu i biologicznym ustabilizowaniu się wszczepionych implantów.

Chirurgiczne kryteria procedury natychmiastowego obciążenia implantów:

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone