CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I SZCZĘKOWO-TWARZOWA - PODSTAWOWE PROCEDURY CHIRURGICZNE Z ZAKRESU JAMY USTNEJ

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób jamy ustnej oraz struktur i organów przyległych. Często leczone schorzenia i dolegliwości mają charakter zębopochodny lub bezpośrednio dotyczą zębów.

JEDNOSTKI CHOROBOWE WPISANE W ZAKRES CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Zakres usług obejmuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej oraz wyrostka zębodołowego.

ZNIECZULENIE W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Zabiegi chirurgiczne wykonywane są w zakresie jamy ustnej i okolic przyległych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym przez doświadczonego chirurga stomatologa i chirurga szczękowo-twarzowego w asyście doświadczonego personelu. Zabiegi w premedykacji i znieczuleniu ogólnym prowadzi doświadczony lekarz anestezjolog z długoletnim stażem klinicznym.

Czytaj więcej…

ZABIEGI PODSTAWOWE Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

 • ze wskazań ogólnomedycznych przed planowym leczeniem lub inwazyjnymi zabiegami: kardiologicznymi, okulistycznymi, internistycznymi
 • u pacjentów z zespołami upośledzeń, np. zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, zwykle w znieczuleniu ogólnym, gdzie leczenie stomatologiczne w znieczuleniu miejscowym ze względu na utrudniony kontakt z pacjentem oraz problematyczny dostęp operacyjny jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.​

ZABIEGI ZAAWANSOWANE

To zabiegi wykorzystujące tradycyjne techniki operacyjne, lecz o bardziej złożonym przebiegu lub angażujące najnowocześniejszą technologię oraz nowatorskie protokoły lecznicze.

 • trójwymiarowa odbudowa kości przy użyciu siatek tytanowych indywidualnie drukowanych dla pacjenta w technologii CAD CAM
 • trójwymiarowa odbudowa kości przy użyciu siatek z materiałów resorbujących w technologii CAD CAM
 • odbudowa zębodołów po ekstrakcjach zębów – protokół „socket preservation”
 • podniesienie dna zatoki szczękowej – „sinus lift”, metoda otwarta lub zamknięta transpozycja nerwów zębodołowych dolnych – lateralizacja nerwów zębodołowych dolnych
 • rekonstrukcja kostna przy użyciu autogennych przeszczepów biostatycznych
 • biopsja wiertarkowa – pobieranie kostnego materiału ze struktury szczęk lub żuchwy przy użyciu cylindrycznego trepanu o zadanej średnicy
 • pobieranie wycinka z tkanek miękkich jamy ustnej
 • guzy śródkostne
 • guzy wywodzące się z tkanek miękkich – zarówno łagodne, jak i złośliwe

Są to zazwyczaj operacje polegające na chirurgicznym leczeniu zębopochodnych zapaleń zatok szczękowych lub usuwaniu ciał obcych ze światła zatoki. W naszej klinice wykonywane są w zależności od wskazań:

 • w tradycyjny sposób, metodą otwartą – operacje Caldwell-Luca
 • oszczędnie, przy użyciu toru wizyjnego mikroendoskopu operacyjnego.
 • bezpośrednie ostrzykiwanie wnętrza stawu skroniowo-żuchwowego ssż preparatami o działaniu przeciwobrzękowym oraz przeciwbólowym
 • mikroendoskopia ssż

ZABIEGI INTERWENCYJNE:

To zabiegi polegające najczęściej na zaopatrzeniu urazów twarzy i jamy ustnej. Zaopatrzenie w takich sytuacjach powinno być wykonane możliwie szybko i w całości.

ZABIEGI CHIRURGICZNO - ORTODONTYCZNE

ZABIEGI IMPLANTOLOGICZNE

 • Implantacje natychmiastowe po ekstrakcji zęba/zębów
 • Implantacje proste bez rekonstrukcji kostnej wyrostka zębodołowego
 • Implantacje połączone z procedurami regeneracji kostnej charakterystycznej dla okolicy operowanej (szczęki, żuchwa)

Czytaj więcej… 

 • Rozwiązania o ograniczonej ilości implantów mocowanych w przednim odcinku szczęk lub żuchwy, protezy ruchome mocowane na implantach – Overdenture
 • Procedury All-on-4 – opatentowane rozwiązanie rekonstrukcji całego uzębienia szczęk lub żuchwy mocowane tylko na 4 implantach zamocowanych, w tym 2 mocowanych skośnie
 • Procedury All-on-6 – rozwiązanie pełnej rekonstrukcji uzębienia mocowane na 6 implantach

Czytaj więcej…

 • Zastosowanie implantów Zygoma w bocznych odcinkach szczęk przy rozległych zanikach szczęk
 • Zastosowanie implantów skrzydłowych

Czytaj więcej…

 • Procedury natychmiastowego obciążenia koronami protetycznymi montowanymi bezpośrednio po wszczepieniu i pojedynczych implantów
 • Procedury natychmiastowego obciążenia mostami protetycznymi mocowanymi bezpośrednio po wszczepieniu implantów dla systemowych rozwiązań przy bezzębiu

Czytaj więcej…

APARATURA MEDYCZNA NIEZBĘDNA DO DIAGNOSTYKI ORAZ DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

 • Aparatura diagnostyki obrazowej – radiowizjografia, cyfrowy rentgen panoramiczny, tomograf komputerowy CBCT, cefalometria
 • Możliwości zdiagnozowania pacjenta poprzez przygotowanie modelu 3D kości twarzy w zadanej skali – drukarka 3D (druk FDM/FFF)
 • Wand – bezbolesne znieczulenie, podawane komputerowo metodą kroplową
 • Aparatura do prowadzenia zabiegów w znieczuleniu ogólnym firmy Draeger
 • Mikroendoskop operacyjny stomatologiczny
 • Piezosurgery – urządzenie ultradźwiękowe do cięcia kości i preparacji tkanek
 • Wirówka do frakcjonowanej separacji elementów krwi i pozyskiwania własnych (autogennych) materiałów do regeneracji tkanek wykorzystująca technikę LSCC Low Speed Centrifugation Concept
 • Laser diodowy KAVO do delikatnej preparacji tkanek
 • Aparatura do precyzyjnego pomiaru stabilizacji implantów Ostell
 • Aparatura do fotofunkcjonalizacji powierzchni implantów – LAMPA UV THERA BEAM SUPER OSSEO (USHIO). Poprawia i przyspiesza proces integracji implantów, szczególnie w słabej i zregenerowanej kości.
 • Hilotherm aparatura do leczenia niską temperaturą – służy do zaopatrzenia tkanek miękkich twarzy po zabiegach operacyjnych i urazach. Działa przeciwobrzękowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dzięki specjalnie stworzonym i dopasowanym maskom twarzowym i możliwości precyzyjnego dobrania temperatury chłodzenia jej kojące działanie charakteryzuje precyzja oraz skuteczność.

Czytaj więcej…

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone