APARATURA DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

APARAT CS 8100 SC 3D – wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki obrazowej. Jeden z nowocześniejszych aparatów z rodziny Carestream Dental. W swojej konstrukcji posiada:

 1. Stożkowy tomograf komputerowy CBCT – precyzyjne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia trójwymiarowe (3D) obrazowanie struktur kostnych twarzoczaszki. Pozwala na analizę stanu kości, jej wymiarów, ocenę twardych tkanek zębów oraz stan miękkich tkanek jamy ustnej. Obrazuje w trójwymiarowej przestrzeni  anatomię zatok szczękowych,  trzonów żuchwy z przebiegiem kanałów nerwów zębodołowych dolnych oraz lokalizacją otworów bródkowych. Pozwala na precyzyjne planowanie zabiegów chirurgicznych, implantologicznych oraz endodontycznych.
 2. Pantomograf – wykonuje RTG pantomograficzne (panoramiczne),  obecnie podstawowe zdjęcie diagnostyczne, dzięki któremu uwidaczniamy obraz kości szczęk i żuchwy, całości  uzębienia oraz pozostałych istotnych szczegółów anatomii  twarzoczaszkI,  jak zatoki szczękowe, nos, stawy skroniowo-żuchwowe SSŻ oraz oczodoły.
 3. Przystawkę do zdjęć  cefalometrycznych – zdjęcia profilowe, cefalometryczne są wymagane jako diagnostyka przy leczeniu wad zgryzu oraz wad szkieletowych twarzoczaszki. Na jednym zdjęciu obrazują zarówno profil kostny twarzoczaszki,  jak i obrys tkanek miękkich.

APARAT CS 2100 – wewnątrzustny aparat rentgenowski

Oferuje precyzyjną diagnostykę uzębienia poprzez możliwość wykonywania zdjęć punktowych, zgryzowych, zgryzowo –  skrzydłowych niezbędnych podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), zachowawczego, protetycznego oraz implantologicznego.

RADIOWIZJOGRAFIA STOMATOLOGICZNA zintegrowana z fotelem dentystycznym STERN WEBER.

Zestaw przeznaczony do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych w trakcie  leczenia  stomatologicznego bez konieczności schodzenia z fotela dentystycznego. Wykonywane w ten sposób  zdjęcia szczegółowo obrazują anatomię leczonego zęba, tkanek okołozębowych lub potencjalnego miejsca dla wszczepienia implantu.

DRUKARKA 3D GENCE DOUBLE P255

Urządzenie to daje możliwość drukowania trójwymiarowych modeli dowolnego obszaru kostnego pacjenta w skali 1:1. Ten rodzaj diagnostyki możliwy jest dzięki rejestracji cyfrowych danych pacjenta pochodzących ze zdjęć wykonanych techniką stożkowej tomografii komputerowej CBCT. Następnie odpowiednio sformatowane dane DICOM/STL przesyłane są do drukarki 3D GENCE celem wydruku w formie trójwymiarowego modelu w zadanej skali.  Ta forma diagnostyki umożliwia przestrzenne modelowanie fragmentów tkanki twardej pacjenta, a wraz z nim możliwość analizy w skali 1:1 wad, ubytków, deformacji kostnych, pokazuje stopień zaniku kości, co umożliwia planowanie leczenia chirurgicznego ortodontycznego oraz implantologicznego.

NOWOCZESNY SPRZĘT ENDODONTYCZNY

Nowoczesny zestaw oprzyrządowania używany w leczeniu endodontycznym musi uwzględniać:

PRECYZYJNE ZESTAWY NARZĘDZI DO OPRACOWYWANIA KANAŁUręczne i maszynowe poszerzacze kanałowe, mikrosilnik X-Smart, końcówki ultradźwiękowe

PRZYRZĄDY OPTYCZNEumożliwiające odnalezienie i dotarcie wszystkich kanałów korzeniowych, zwłaszcza w zębach bocznych wielokorzeniowych, mikroskop endodontyczny oraz lupy pozwalają na precyzyjną pracę endodonty uzbrojonym okiem

PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNEelektroniczny miernik długości kanału ENDOMETR, RAYPEX 5

PRZYRZĄDY DO SZCZELNEGO WYPEŁNIANIA KANAŁU ZĘBAsystem narzędzi do plastyfikacji gutaperki, przyrządy stosowane w  metodzie kondensacji bocznej, SUPERENDO – BETA,

SPRZĘT IMPLANTOLOGICZNY WRAZ Z OSPRZETEM

W swoim rezerwuarze sprzętowym oprócz odpowiednich maszyn przeznaczonych do implantacji FIZJODYSPENSERÓW, posiadamy liczne zestawy implantologiczne wraz z osprzętem mogące  obsłużyć pacjentów przy użyciu różnych systemów, a co za tym idzie również implantów.

Różnorodny kształt, długość, szerokość wszczepu, rodzaj profilu gwintu,  struktury powierzchni, protokół implantacji, który uwzględnia sposób preparacji kości  daje szeroką gamę możliwości i rozwiązań implantologicznych poszerzających wskazania do ich zastosowania.

Wraz z zasobami sprzętowymi i możliwościami diagnostycznymi poszerzamy naszą zdolność do zaopatrywania implantologicznego pacjentów nawet ze skrajnie trudnymi warunkami kostnymi. 

Używamy pełną gamę rozwiązań od krótkich implantów do wszczepów ZYGOMA. Mamy możliwość zastosowania implantów czaszkowych dla protezowania ubytków organów twarzoczaszki. Używamy implantów tytanowych ale także hybrydowych i ceramicznych w zależności od wskazań.   

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE RENOMOWANYCH MAREK

Proste, jak i skomplikowane zabiegi chirurgiczne czy implantacje często nie byłyby możliwe, gdyby zabrakło odpowiedniego oprzyrządowania do poszczególnych protokołów leczniczych. By zapewnić naszym pacjentom przewidywalność i precyzję oferowanych zabiegów, używamy narzędzi renomowanych firm oraz ich zestawów dedykowanych konkretnym procedurom. Hu-Friedy, Stoma, Kohler, Martin, Meisinger, Ustomed to producenci symbolizujący tradycyjną  jakość, jak i  wprowadzający na rynek oprzyrządowanie do nowatorskich procedur chirurgicznych, regeneracyjnych i implantologicznych.

LAMPA BEYOND POLUS ADVANCED

Całkowicie nowej konstrukcji,  innowacyjne technologicznie urządzenie do profesjonalnego wybielania gabinetowego zębów z rodziny BEYOND. Posiada ulepszony system filtracji ciepła, UV, IR redukujący objaw nadwrażliwości podczas i po zabiegu. Sterowanie urządzeniem jest możliwe poprzez duży  dotykowy,  intuicyjny wyświetlacz. Światło emitowane przez urządzenie podczas pracy ma działania bakteriobójcze, przeciwzapalne.  Akcelerator Beyond Polus Advanced łączy funkcje Lightbridge, czyli mostu świetlnego, ze zjawiskiem kawitacji (ultradzwieki) co wspomaga proces utleniania preparatu, zawierającego czynny nadtlenek wodoru. Zjawisko to skraca czas zabiegu, poprawia komfort pacjenta oraz stabilizuje finalny odcień. Firma BEYOND jako jedyny certyfikowany producent  umożliwia zastosowanie 35 procentowego stężenia czynników wybielających ( Beyond MAX5 Solution),  wzmacniających efekt finalny wybielania.

Wielokrotny laureat The Dental Advisor za najlepszy sprzęt dentystyczny w latach:  2011,  2012,  2013,  2014,    2015,  2016,  2017.

PROFESJONALNY SPRZĘT FOTOGRAFICZNY FIRMY NIKON

Używany przez nas głównie do wykonywania zdjęć w ramach dokumentacji medycznej i naukowej.

SKANER WEWNĄTRZUSTNY MEDIT 3D

.

MIKROSKOP OPERACYJNY GLOBAL G3

Amerykański mikroskop operacyjny stosowany dla potrzeb endodoncji oraz innych dyscyplin stomatologicznych. To niewątpliwie jeden z najlepszych i najpopularniejszych urządzeń tego typu na świecie. 

Global Surgical Corp. zaangażował się w wieloletnie prace na rzecz rozwoju i promowania mikroskopów w codziennej praktyce stomatologicznej. We współpracy z lekarzami praktykami z całego świata zaprojektował i wdrożył na rynek szereg modeli mikroskopów dopasowanych do potrzeb współczesnej stomatologii. Rezultaty zrewolucjonizowały praktykę kliniczną. Kolejne generacje mikroskopów Global znajdują zastosowanie nie tylko w stomatologii, ale również w innych medycznych dyscyplinach zabiegowych.

O jakości decydują zastosowane w mikroskopach Global rozwiązania optyczne i mechaniczne, jak również konstrukcja maksymalnie zorientowana na komfortową i wydajną pracę lekarza. W nowatorskie rozwiązanie wpisuje się zastosowanie światła metalohalogenowego (MH), które dzięki temperaturze barwy zbliżonej do temperatury barwy światła dziennego, stwarza komfortowe warunki pracy dla ludzkiego oka. Czyni to sprzęt doskonałym i przewidywalnym narzędziem w endodoncji oraz pozostałych zastosowaniach.

MIKROENDOSKOP OPERACYJNY – POLYDIAGNOST

Mikroendoskop (ENDOSKOP) operacyjny to precyzyjny przyrząd diagnostyczno – operacyjny, który przy użyciu oprzyrządowania Polydiagnost dopełnia możliwości diagnostycznych o półinwazyjne procedury w trudno dostępnych obszarach anatomicznych głowy. Urządzenie oferuje możliwość pracy przy użyciu giętkich i półsztywnych modułów oraz giętkich fiberoskopów, dających możliwość dotarcia do niedostępnych przestrzeni wewnątrzstawowych czy duktów wyprowadzających gruczołów ślinowych (Stenona, Whartona) . Znajduje zastosowanie jako precyzyjne narzędzie diagnostyczne w chirurgii stawów skroniowo-żuchwowych  TMJ, chirurgii gruczołów ślinowych, w chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii zatok przynosowych oraz w implantologii. 

The WAND STA ( Single Tooth Anaesthesia )

Nowsza, a zatem doskonalsza wersja aparatu The WAND. Jest to urządzenie sterowane komputerowo, które podaje bezboleśnie, metodą kroplową, środek znieczulenia miejscowego, bez użycia strzykawek, karpuli, niepotrzebnego stresu i bólu pacjenta.

Znieczulenie miejscowe wykonywane aparatem The WAND jest komfortowe dla pacjenta ponieważ środek znieczulenia miejscowego podawany jest z tzw. fizjologiczną prędkością, a wprowadzanie cienkiej igły w tkanki jest prawie niewyczuwalne. Nie występuje dyskomfort powodowany szybkim rozpychaniem tkanek przez środek znieczulający, ponieważ prędkość jego podawania kontroluje komputer.

Jego lekka , przypominająca cienki długopis rękojeść, ze względu na poręczność i ergonomię daje komfort i dobrą kontrolę pracy. Celem naszej placówki jest zadowolenie pacjenta. Dbamy o każdy szczegół wykonywanych przez nas usług, a bezbolesne znieczulenie miejscowe jest istotnym dla pacjenta elementem towarzyszącym zabiegom stomatologicznym.

PIEZOSURGERY

Nowoczesna aparatura oraz technika stosowana w chirurgii kostnej, dająca bardzo dobre efekty przy zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, implantologii oraz periodontologii. Swoimi zaletami , przewyższa standardowo używane techniki chirurgiczne. Dzięki perfekcyjnie dostosowanym do zadań zestawom końcówek wprawianych w mikrodrgania, umożliwia wyjątkową precyzję cięcia bez utraty tkanki kostnej.

Selektywność cięcia jedynie zmineralizowanej twardej tkanki bez uszkadzania istotnych struktur miękkich w sąsiedztwie preparacji daje bezpieczeństwo wyróżniające pracę piezochirurgii. Dzięki precyzji końcówek pracujących w strumieniu chłodzącej wody, pole operacyjne jest niemal całkowicie wolne od krwi. Zalety piezochirurgii to z jednej strony komfort dla chirurga, a dla pacjenta lepsze i szybsze procesy gojenia, mniejszy obrzęk, eliminacja bólu pozabiegowego oraz bezpieczeństwo i komfort w trakcie zabiegu.

WIRÓWKA PRF DUO QUATTRO – A-PRF, i-PRF, i-PRFM, i-PRF Plus, PRF (L)

Urządzenie przeznaczone do frakcjonowanej separacji komórek krwi oraz osocza drogą selektywnego wirowania. Pozyskane w ten sposób autogenne frakcje A-PRF i-PRF używane są jako akceleratory regeneracji tkankowej. Proces ten nazywany jest naturalną regeneracją bez odczynników chemicznych. Metoda wykorzystuje technikę wolnego wirowania własnej krwi  LSCC Low Speed Centrifugation Concept. Koncepcja stworzona przez dr Josepha Choukrouna oraz porf. Shahrama Ghanaatiego, który opisał i stworzył jej podwaliny naukowe.

Metoda używana jest w codziennych procedurach regeneracyjnych i stymulacyjnych dla tkanek takich jak zabezpieczenie zębodołu poekstrakcyjnego techniką „socket preservation” w przygotowaniu i odbudowie kostnej niezbędnej w procedurach implantologicznych, zabiegach rekonstrukcyjnych tkanek miękkich, regeneracji struktur wewnątrzstawowych stawów skroniowo-żuchwowych SSŻ oraz w zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.

LASER DIODOWY KAVO

Laser diodowy KaVo MASTER LASE jest urządzeniem wykorzystującym energię skupionej wiązki światła białego o długości fali 980nm i mocy 0,2 – 8W, która zapewnia wysoką precyzję w zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych w obrębie jamy ustnej. Umożliwia pracę w trybie ciągłym, pulsacyjnym oraz mikropulsacyjnym. Wygodny i efektywny przy tamowaniu krwawienia, poprawia widoczność w polu zabiegowym. Jego  zastosowanie w chirurgii jamy ustnej minimalizuje powstawanie blizn pooperacyjnych. Obniża  ból pozabiegowy i ogranicza obrzęk tkanek miękkich. Jego użycie powoduje dezynfekcję opracowywanych miejsc i tkanek, dając skuteczną ochronę przeciwbakteryjną.

Zastosowanie Lasera Diodowego

 • chirurgia stomatologiczna: frenulektomia, biopsja, gingiwoplastyka,  nacinanie ropni, zabiegi płatowe, wycinanie zmian z powierzchni błony śluzowej, decapichonement – wycinanie kaptura dziąsłowego, usuwanie przerośniętych tkanek miękkich – chirurgia przedprotetyczna
 • endodoncja: pulpotomia, sterylizacja kanału korzeniowego, sterylizacja okolicy okołowierzchołkowej
 • implantologia: odsłanianie implantów, plastyki dziąsłowe okołowszczepowe
 • periodontologia: dezynfekcja kieszonek dziąsłowych, leczenie leukoplakii, leczenie liszaja płaskiego,
 • protetyka: wydłużanie korony, kształtowanie linii dziąsła, retrakcja laserowa dziąseł, wybielanie poprzez aktywacje środka wybielającego
 • biostymulacja: przyśpieszanie gojenia aft, zmian opryszczkowych

OSTELL

Aparatura do precyzyjnego pomiaru stabilizacji implantów. Oceny dokonuje się dzięki falom ultradźwiękowym generowanym przez urządzenie, które umożliwia obiektywną ocenę osteointegracji (wgojenia) implantów. Technika pomiaru polega na przymocowaniu do implantu elementu metalowego– PEGA. Fala ultradźwiękowa poprzez namagnesowany metalowy PEG dociera do implantu wprawiając go w mikrodrgania, które mierzone są w obiektywnych jednostkach ISQ (1-100 ISQ). Za sprawą precyzyjnego i obiektywnego pomiaru, urządzenie pomaga w ocenie jakości zintegrowania wszczepu oraz informuje o możliwości natychmiastowego obciążenia koroną protetyczną implantu.

LAMPA UV THERA BEAM SUPER OSSEO (USHIO)

Unikalne urządzenie bazujące na technologii japońskiej, którego zadaniem jest kondycjonowanie powierzchni wszczepianych implantów. Dokonujemy tego w komorze urządzenia Thera Beam poprzez ekspozycję implantu na działanie promieniowania UV-C. Proces ten nazywany jest – FOTOFUNKCJONALIZACJĄ i polega na usuwaniu pasywnej warstwy tlenków z powierzchni implantów. Zabieg ten poprawia walory powierzchni tytanowej wszczepu, co ulepsza i przyspiesza proces jego integracji z kością nawet o kilka miesięcy. Poprawa, a przede wszystkim przyspieszenie procesu wgajania implantu w kość ludzką możliwe jest dzięki wytworzeniu unikalnych parametrów emisji wytwarzanych promieni UV-C. Ma to szczególne znaczenie w słabej, młodej oraz świeżo zregenerowanej kości.

Zalety fotofunkcjonalizacji:

 • Skrócenie czasu osteointegracji implantu
 • Poprawa integracji powierzchni implantu ze strukturą kostną.
 • Skrócenie czasu całego procesu odbudowy implanto-protetycznej ubytku zęba
 • kompatybilne dla implantów różnych  systemów

Dräger SULLA 808V – APARAT DO PROWADZENIA ZABIEGÓW W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

Aparat do prowadzenia zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Dräger jest międzynarodowym liderem w branży technologii medycznej i bezpieczeństwa. Produkty firmy Dräger obecne są na rynku od 1889 roku.

Dräger SULLA 808V to prosty w obsłudze, kompaktowy aparat do wentylacji pacjenta. Umożliwia prowadzenie w pełni bezpiecznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej i implantologii. Modułowy charakter urządzenia daje szeroki wybór dostępnych opcji monitorowania pacjenta podczas prowadzonych procedur chirurgicznych. Dzięki wymienionym zaletom sprzęt ten tworzy bezpieczne i w pełni ergonomiczne stanowisko dla personelu medycznego oraz pozwala na dogodną koncentrację na opiece nad pacjentem podczas prowadzonych zabiegów operacyjnych.

HILOTHERM

Aparatura do leczenia niską temperaturą, która służy do poprawy kondycji tkanek miękkich twarzy po zabiegach operacyjnych i urazach. Poprzez obniżenie temperatury powłok skórnych leżących nad obszarem operowanym, działa przeciwobrzękowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Wysoką skuteczność jej kojącego działania zapewnia zestaw specjalnie stworzonych i dopasowanych masek twarzowych oraz możliwość precyzyjnego dobrania temperatury chłodzenia. System używany w chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, implantologii, chirurgii plastycznej, ortopedii. Zakresy temperaturowe dla prewencji obrzęku, zasinienia, stanów zapalnych oraz bólu 10-35 stopni.

VHC VITAMIN-D-TEST

Wygodny w zastosowaniu, mobilny system przeznaczony do szybkiego badania  poziomu witaminy D. Pozwala lekarzowi doraźnie, w swoim gabinecie, mierzyć  stężenie witaminy D we krwi  pacjenta. Unikalność VHC VITAMIN-D-TEST polega na tym, że zarówno pobór materiału, jak i odczyt wyników mogą być wykonane na miejscu w ramach kwalifikacji do leczenia. W codziennej praktyce, procedura przeznaczona jest dla lekarzy,  którzy kompleksowo przygotowują pacjentów do leczenia chirurgicznego oraz mają świadomość, że odpowiedni poziom witaminy D ma wpływ na przebieg i procesy gojenia.

Zbyt niski jej poziom  powoduje osłabienie organizmu, wydłużenie procesów naprawczych i skłonność do infekcji. Monitorowanie i suplementacja organizmu witaminą D poprawia efekty leczenia: zapobiega infekcjom, poprawia integrację implantów co skraca czas etapów leczniczych. Normy poziomu witaminy D i jej zapotrzebowania uzależnione są od wieku, stanu ogólnego, oraz miejsca i trybu życia pacjenta. W przypadku planowanych zabiegów operacyjnych suplementację zleca się w sytuacji znaczących niedoborów, celem optymalnego przygotowania pacjenta.

NORMY STĘZENIA WITAMINY D

Poniżej 20ng/ml (lub poniżej 50mmol/l) 
ciężki niedobór wit.D

Zakres 21-31ng/ml (lub 52,5-75mmol/l)
niewystarczasjący poziom wit.D

Zakres 31-40ng/ml (lub 75-100mmol/l)
wystarczający poziom wit.D

Zakres 41-60ng/ml (lub 102,5-150mmol/l)
średni poziom wit.D

Zakres 61-90ng/ml (lub 152,5-225mmol/l)
optymalny poziom wit.D

Powyżej 90ng/ml (lub powyżej 225mmol/l)
podwyższony poziom wit.D

Pobrania próbki do badań dokonuje się z palca, bezboleśnie i szybko. Następnie pobrany materiał umieszcza się w czytniku za pomocą odpowiedniego aplikatora, po skalibrowaniu urządzenia. Czas niezbędny do odczytania wyniku to ok 15 min. Dzięki precyzyjnej kalibracji urządzenia ( karta RFID ) dokładność pomiaru osiąga skalę 98%. dokładności testów laboratoryjnych (analiza LC-MS/MS).

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone