IMPLANTOLOGIA - PODSTAWA WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI PROTETYCZNEJ W STOMATOLOGII

Tytanowe implanty stomatologiczne zostały eksperymentalnie wszczepione w kość pacjenta po raz pierwszy w roku 1965. Autorem i pomysłodawcą tej techniki był pochodzący ze Szwecji profesor medycyny Per Ingvar Branemark. Od tego czasu trwają nieprzerwane prace badawcze na całym świecie nad rozwiązaniami, które w szybki, trwały i niezawodny sposób odtwarzają anatomię i funkcję naszego organizmu. 

Obecnie implanty zębowe stanowią podstawę współczesnej rehabilitacji protetycznej w stomatologii i są dostępne dla każdego pacjenta bez ograniczeń wiekowych. Z perspektywy lat i osiągnięć medycyny XX wieku bezcenne są biologiczne, funkcjonalne i medyczne skutki ich zastosowania.

IMPLANTY - NASZA SPECJALNOŚĆ

IMPLANT – SZTUCZNY KORZEŃ ZĘBA

Implant to niewielkich rozmiarów śrubka, która wszczepiona w kość szczęki lub żuchwy zastępuje funkcję utraconego korzenia zęba. Implanty produkowane są najczęściej z tytanu. To bezpieczny i biozgodny dla naszego organizmu materiał, który cechuje dodatkowo duża wytrzymałość mechaniczna. Pozwala to na prawidłowe zrośniecie się implantu z kością, a po wgojeniu – na trwałe umocowanie rekonstrukcji korony brakującego zęba. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ICH UŻYTKOWANIA MIERZONE JEST ODSETKIEM PRAWIDŁOWO WGOJONYCH IMPLANTÓW, KTÓRY SZACOWANY JEST OBECNIE NA 95–99%.

ZALETY IMPLANTÓW

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW

PRZECIWWSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW

Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu implantów zębowych, są jedynie względy zdrowotne o charakterze miejscowym oraz ogólnym, które mogą ograniczać możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Leczymy rutynowo pacjentów nawet w wieku powyżej 80. roku życia.
Wskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz implantolog.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU IMPLANTOLOGICZNEGO

Zabieg wszczepienia implantu poprzedza konsultacja specjalistyczna pacjenta, na którą składają się:

Dokładnie przeprowadzona konsultacja pozwoli na wykluczenie przeciwwskazań ogólnych i miejscowych do leczenia implantologicznego.

WYWIAD LEKARSKI

Podczas pierwszej konsultacji uzyskuje się ważne informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Pomocne jest w tym wypełnienie standardowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w której zawiera się niezbędne informacje dotyczące danych osobowych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Konstrukcja tego formularza ułatwia pacjentowi przypomnienie sobie o istotnych szczegółach dotyczących historii swojego leczenia, obecności współistniejących chorób czy stosowanych przez niego leków i używek.

Ważna dla wywiadu lekarskiego informacja dotyczy palenia papierosów, ponieważ regularne używanie nikotyny osłabia zdolności regeneracyjne tkanek miękkich oraz spowalnia proces osteointegracji implantów, co zdecydowanie pogarsza efekty leczenia implantologicznego.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • stan kości, jej strukturę, gęstość, profil, stopień zaniku oraz zlokalizować obecność zmian chorobowych,
 • wymiar wyrostka zębodołowego w miejscu planowanej implantacji,
 • stan twardych tkanek naturalnych zębów,
 • grubość błony śluzowej,
 • położenie i rozmiary zatok szczękowych,
 • przebieg kanału nerwu zębodołowego dolnego,
 • położenie naturalnych otworów anatomicznych szczęk i żuchwy,
 • odległość do dna jamy nosowej.
 • Modele diagnostyczne gipsowe
 • Druk trójwymiarowych modeli w technologii STL FFF w skali 1:1

BADANIA OGÓLNOMEDYCZNE, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

W przypadku wątpliwości dotyczących ogólnego stanu zdrowia pacjenta implantolog lub lekarz stomatolog zleca wykonanie panelu podstawowych badań laboratoryjnych krwi, w którym oceniamy:

W sytuacji planowych zabiegów implantologicznych w znieczuleniu ogólnym obligatoryjnie wykonujemy badania dodatkowe oraz laboratoryjne krwi, które są niezbędne dla kwalifikacji anestezjologicznej.
Czytaj więcej…

W sytuacji współistnienia u pacjenta chorób ogólnych, przy planowaniu zabiegu implantologicznego nierzadko wskazane są konsultacje wielospecjalistyczne, których zadaniem jest przygotowanie pacjenta do planowych zabiegów chirurgicznych.

PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

ZNIECZULENIE DO LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

 • Przy braku wystarczającej ilości kości należy uwzględnić procedurę jej odbudowy jako zabiegu planowanego przed wszczepianiem implantów lub w trakcie ich wszczepiania. Należy również określić rodzaj zabiegów regeneracyjnych, np. dla górnego łuku zębowego podniesienie dna zatoki szczękowej czy dla dolnego transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.
  Czytaj więcej…
 • Leczenie ortodontyczne przygotowujące układ pozostałego uzębienia pod implantacje​
 • Implantacja według standardowego protokołu z czasem wgajania (osteointegracji):
  implantów dla szczęk, czyli górnego łuku – 6 miesięcy;
  dla żuchwy, czyli dolnego łuku – 4 miesiące.
 • Implantacja z wczesnym obciążeniem – założenie koron następuje najwcześniej po 6 tygodniach.
 • Implantacja z natychmiastowym obciążeniem – założenie koron następuje do 48 godzin,
  Czytaj więcej…

 równoległościenny
 cylindryczny gładki
 stożkowy
 zakończony agresywnym stożkowym wierzchołkiem
 wąskordzeniowy – agresywny
 mieszany

śruba gwintowana
cylinder
żyletkowy
hybrydowy mieszany
wymiarów
długość implant krótki korzeniowy
długi zygoma, skrzydłowy
szerokość platform 3,0 NP 3,3 3,5 RP 3,75 4,3 4,5 5,0 WP 5,5 6,0 6,5

maszynowa polerowana
aktywna patentowa (TiUnite, CellPlus, Oseotite, HA, TCP)
hybrydowa mieszana

zewnętrzne śruba heksagonalna
wewnętrzne trilob
heksagon
 synokta
z dodatkowym uszczelnieniem połączeń
wewnętrzny stożek morsa 12

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

Leczenie implantologiczne jest procesem wieloetapowym. Czas potrzebny do jego zakończenia uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz od przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta. Standardowo wykonywany jest zgodnie ze schematem.

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA

ISTOTNE ELEMENTY LECZENIA

CZĘŚĆ PROTETYCZNA

GWARANCJA NA WYKONANE PRACE CHIRURGICZNE I PROTETYCZNE

Istotna kwestia zrozumienia reguł leczenia oraz odpowiedzialności spoczywającej zarówno na lekarzu prowadzącym leczenie, jak i pacjencie, którego współpraca jest wymagana odnośnie do zachowania reguł: 

Jak również wymagane jest podpisanie zgody na zabieg, jak i pozostałe procedury

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone