IMPLANTY OPOLE

IMPLANTOLOGIA - PODSTAWA WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI PROTETYCZNEJ W STOMATOLOGII

Tytanowe implanty stomatologiczne zostały eksperymentalnie wszczepione w kość pacjenta po raz pierwszy w roku 1965. Autorem i pomysłodawcą tej techniki był pochodzący ze Szwecji profesor medycyny Per Ingvar Branemark. Od tego czasu trwają nieprzerwane prace badawcze na całym świecie nad rozwiązaniami, które w szybki, trwały i niezawodny sposób odtwarzają anatomię i funkcję naszego organizmu. 

Obecnie implanty zębowe stanowią podstawę współczesnej rehabilitacji protetycznej w stomatologii i są dostępne dla każdego pacjenta bez ograniczeń wiekowych. Z perspektywy lat i osiągnięć medycyny XX wieku bezcenne są biologiczne, funkcjonalne i medyczne skutki ich zastosowania.

IMPLANTY ZĘBOWE - NASZA SPECJALNOŚĆ

implant stomatologiczny
implanty opole

WSZCZEPIENIE IMPLANTU ZĘBA - SZTUCZNEGO KORZENIA

Implant to niewielkich rozmiarów śrubka, która wszczepiona w kość szczęki lub żuchwy zastępuje funkcję utraconego korzenia zęba. Implanty zębów produkowane są najczęściej z tytanu. To bezpieczny i biozgodny dla naszego organizmu materiał, który cechuje dodatkowo duża wytrzymałość mechaniczna. Pozwala to na prawidłowe zrośniecie się implantu z kością, a po wgojeniu – na trwałe umocowanie rekonstrukcji korony brakującego zęba. 

implant zęba

BEZPIECZEŃSTWO ICH UŻYTKOWANIA MIERZONE JEST ODSETKIEM PRAWIDŁOWO WGOJONYCH IMPLANTÓW, KTÓRY SZACOWANY JEST OBECNIE NA 95–99%.

IMPLANTY ZĘBÓW - ZALETY

implanty opole
implanty zębów
implant zęba

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW ZĘBOWYCH

implant zębowy

PRZECIWWSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW

Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu implantów zębowych, są jedynie względy zdrowotne o charakterze miejscowym oraz ogólnym, które mogą ograniczać możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Leczymy rutynowo pacjentów nawet w wieku powyżej 80. roku życia.Wskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz implantolog.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU IMPLANTOLOGICZNEGO

Zabieg wszczepienia implantu poprzedza konsultacja specjalistyczna pacjenta, na którą składają się:

Dokładnie przeprowadzona konsultacja pozwoli na wykluczenie przeciwwskazań ogólnych i miejscowych do leczenia implantologicznego.

WYWIAD LEKARSKI

Podczas pierwszej konsultacji uzyskuje się ważne informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Pomocne jest w tym wypełnienie standardowej ankiety dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w której zawiera się niezbędne informacje dotyczące danych osobowych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Konstrukcja tego formularza ułatwia pacjentowi przypomnienie sobie o istotnych szczegółach dotyczących historii swojego leczenia, obecności współistniejących chorób czy stosowanych przez niego leków i używek.

Ważna dla wywiadu lekarskiego informacja dotyczy palenia papierosów, ponieważ regularne używanie nikotyny osłabia zdolności regeneracyjne tkanek miękkich oraz spowalnia proces osteointegracji implantów, co zdecydowanie pogarsza efekty leczenia implantologicznego.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • stan kości, jej strukturę, gęstość, profil, stopień zaniku oraz zlokalizować obecność zmian chorobowych,
 • wymiar wyrostka zębodołowego w miejscu planowanej implantacji,
 • stan twardych tkanek naturalnych zębów,
 • grubość błony śluzowej,
 • położenie i rozmiary zatok szczękowych,
 • przebieg kanału nerwu zębodołowego dolnego,
 • położenie naturalnych otworów anatomicznych szczęk i żuchwy,
 • odległość do dna jamy nosowej.
 • Modele diagnostyczne gipsowe
 • Druk trójwymiarowych modeli w technologii STL FFF w skali 1:1

BADANIA OGÓLNOMEDYCZNE, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

W przypadku wątpliwości dotyczących ogólnego stanu zdrowia pacjenta implantolog lub lekarz stomatolog zleca wykonanie panelu podstawowych badań laboratoryjnych krwi, w którym oceniamy:

W sytuacji planowych zabiegów implantologicznych w znieczuleniu ogólnym obligatoryjnie wykonujemy badania dodatkowe oraz laboratoryjne krwi, które są niezbędne dla kwalifikacji anestezjologicznej.
Czytaj więcej…

W sytuacji współistnienia u pacjenta chorób ogólnych, przy planowaniu zabiegu implantologicznego nierzadko wskazane są konsultacje wielospecjalistyczne, których zadaniem jest przygotowanie pacjenta do planowych zabiegów chirurgicznych.

PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

ZNIECZULENIE DO LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

 • Przy braku wystarczającej ilości kości należy uwzględnić procedurę jej odbudowy jako zabiegu planowanego przed wszczepianiem implantów lub w trakcie ich wszczepiania. Należy również określić rodzaj zabiegów regeneracyjnych, np. dla górnego łuku zębowego podniesienie dna zatoki szczękowej czy dla dolnego transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.
  Czytaj więcej…
 • Leczenie ortodontyczne przygotowujące układ pozostałego uzębienia pod implantacje​
 • Implantacja według standardowego protokołu z czasem wgajania (osteointegracji):
  implantów dla szczęk, czyli górnego łuku – 6 miesięcy;
  dla żuchwy, czyli dolnego łuku – 4 miesiące.
 • Implantacja z wczesnym obciążeniem – założenie koron następuje najwcześniej po 6 tygodniach.
 • Implantacja z natychmiastowym obciążeniem – założenie koron następuje do 48 godzin,
  Czytaj więcej…

 równoległościenny
 cylindryczny gładki
 stożkowy
 zakończony agresywnym stożkowym wierzchołkiem
 wąskordzeniowy – agresywny
 mieszany

śruba gwintowana
cylinder
żyletkowy
hybrydowy mieszany
wymiarów
długość implant krótki korzeniowy
długi zygoma, skrzydłowy
szerokość platform 3,0 NP 3,3 3,5 RP 3,75 4,3 4,5 5,0 WP 5,5 6,0 6,5

maszynowa polerowana
aktywna patentowa (TiUnite, CellPlus, Oseotite, HA, TCP)
hybrydowa mieszana

zewnętrzne śruba heksagonalna
wewnętrzne trilob
heksagon
 synokta
z dodatkowym uszczelnieniem połączeń
wewnętrzny stożek morsa 12

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

Leczenie implantologiczne jest procesem wieloetapowym. Czas potrzebny do jego zakończenia uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz od przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie pacjenta. Standardowo wykonywany jest zgodnie ze schematem.

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA

ISTOTNE ELEMENTY LECZENIA

CZĘŚĆ PROTETYCZNA

GWARANCJA NA WYKONANE PRACE CHIRURGICZNE I PROTETYCZNE

Istotna kwestia zrozumienia reguł leczenia oraz odpowiedzialności spoczywającej zarówno na lekarzu prowadzącym leczenie, jak i pacjencie, którego współpraca jest wymagana odnośnie do zachowania reguł: 

Jak również wymagane jest podpisanie zgody na zabieg, jak i pozostałe procedury

FAQ - IMPLANTOLOGIA

WITKOWSKI-IKONY-28

Implant to najczęściej niewielkich rozmiarów śrubka, która wszczepiona w kość szczęki lub żuchwy zastępuje utracony korzeń zęba. Implanty produkowane są głównie z tytanu. To bezpieczny i biozgodny dla naszego organizmu materiał, który cechuje dodatkowo duża wytrzymałość mechaniczna. Pozwala on na prawidłowe zrośnięcie się implantu z kością, a po wgojeniu – na stałe umocowanie rekonstrukcji koron brakujących zębów.

Bezpieczeństwo ich użytkowania mierzone jest odsetkiem prawidłowo wgojonych implantów, który szacowany jest obecnie na 95–99%.

Implanty bezpiecznie uzupełniają brakujące korzenie utraconych zębów.

Oszczędzają zęby przed szlifowaniem pod korony i mosty.

Stwarzają możliwość komfortowej odbudowy koron zębów.

Wraz z odbudowanymi koronami zębów trwale odtwarzają funkcję żucia.

Poprzez poprawę funkcji żucia zapobiegają zaburzeniom pracy stawów skroniowo-żuchwowych, których objawem są trzaski przy otwieraniu ust, dolegliwości bólowe uszu, głowy, szyi oraz pleców.

Dzięki stabilnemu uzupełnieniu zębów odtwarzają estetyczny wygląd pacjenta, poprawiając profil i rysy twarzy.

Poprzez swoją obecność i funkcję zbliżoną do naturalnego uzębienia zapobiegają zanikowi kości, przeciwdziałając oznakom starzenia się naszego uśmiechu.

Utrzymują sąsiednie i przeciwstawne zęby w dobrej kondycji, zapobiegając ich przesunięciom.

W odróżnieniu od innych protez umożliwiają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej jak przy naturalnym uzębieniu.

Implanty są w stanie całkowicie zastąpić naturalne uzębienie człowieka.

Wskazaniem do zastosowania implantów jest już brak pojedynczego zęba, kilku, jak i całkowity brak uzębienia.

Implant najlepiej wszczepić jak najszybciej i jest to możliwe nawet w dniu usunięcia zęba. Czas od ekstrakcji do wprowadzenia implantu uzależniony jest od stanu tkanek otaczających usuwany ząb. W sytuacji gdy przyczyną ekstrakcji jest stan zapalny, odraczamy wprowadzenie implantu nawet o kilka tygodni. Urazy i zniszczenia tkanek twardych zęba kwalifikujące go do usunięcia umożliwiają wczesne i natychmiastowe implantacje. Warunkiem wszczepienia implantu jest obecność kości niezbędnej do prawidłowego zakotwiczenia wszczepu. Jej niedostatek uniemożliwiający wprowadzenie implantu we właściwej pozycji zmusza nas do wykonania dodatkowego zabiegu regeneracji kostnej, który poprzedza o kilka miesięcy implantację.

Ekstrakcja zęba i natychmiastowe wprowadzenie implantu w jego miejsce jest możliwe, jeśli tylko lekarz stwierdzi, że są ku temu sprzyjające okoliczności. Przy kwalifikacji do takiego zabiegu chodzi głównie o ilość i dobrą kondycję kości, jak również dziąsła oraz brak stanu zapalnego w miejscu implantacji.

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów można podzielić na te, które powodowane są ogólnym lub miejscowym stanem zdrowia pacjenta. Mogą mieć charakter względny, jak i bezwzględny. Przy czym większość z nich to przeciwwskazania tylko czasowe, czyli względne. Oznacza to, że po zastosowaniu odpowiedniego leczenia choroby ogólnej pacjenta bądź usunięciu przyczyn miejscowych możliwe jest wprowadzenie implantu.

Ogólne przeciwwskazania bezwzględne to terminalna choroba nowotworowa, choroby psychiczne uniemożliwiające logiczny kontakt z pacjentem. Miejscowe bezwzględne to brak kości spowodowany jej chirurgiczną resekcją lub skrajne trudności w dotarciu do pola operacyjnego powodowane przez nieoperacyjne, utrudnione rozwieranie szczęk.

Wskazania, przeciwwskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz chirurg implantolog.

Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu implantów zębowych, są jedynie względy zdrowotne o charakterze miejscowym oraz ogólnym, które mogą ograniczać możliwość wykonania zabiegów implantologicznych.

Leczymy rutynowo pacjentów w wieku powyżej 80. roku życia.

Wskazania, jak i zakres procedury weryfikuje konsultacja specjalistyczna oraz badanie pacjenta, które prowadzi w gabinecie lekarz chirurg implantolog.

Proste wprowadzenie implantu w planowanym miejscu w kość jest najczęściej zabiegiem szybkim, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Warunkiem prostej i szybkiej implantacji są nienaganne warunki kostne. W sytuacji niedostatku objętości kostnej wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy zabieg poszerzamy o procedurę odbudowy kostnej.

Przy zabiegu wszczepienia implantu nie zawsze niezbędna jest odbudowa kostna okolicy implantowanej. W sytuacji istnienia prawidłowej objętości kości we wszystkich wymiarach implantujemy bez odbudowy kostnej. Przy niedostatku kości w jednym z wymiarów warunkiem prawidłowego osadzenia i wgojenia implantu jest regeneracja kostna. Ma ona wpływ zarówno na względy biologiczne, czyli prawidłowe wgajanie się implantu, jak i względy funkcjonalne – brak retencji pokarmów pod prawidłowo uformowanymi koronami. Istotne dla pacjenta są również względy estetyczne, które osiąga się poprzez anatomiczne odtworzenie kształtu dziąsła rozpiętego nad odbudowaną kością, dające prawidłowe wyłonienie korony protetycznej odtwarzanego zęba. Uwzględnienie odtworzenia zarówno kości, dziąsła, jak i koron zębów daje w pełni estetyczne i funkcjonalne efekty, które najlepiej imitują własne uzębienie.

Można byłoby napisać, że nie ma nic doskonalszego nad własne uzębienie, jeśli chodzi o funkcje i witalność zębów własnych, a jednak one zawodzą. Implant jest najdoskonalszą mechaniczno-biologiczną oraz funkcjonalną formą ich uzupełnienia. Rekonstrukcja implantoprotetyczna uzębienia najlepiej oddaje funkcje uzębienia ludzkiego w każdym aspekcie.

Ze względu na materiał, z którego wykonane są implanty zębowe – dopracowane przez dziesięciolecia procedury chirurgiczne, liczne badania naukowe uwierzytelniające bezpieczeństwo tej metody, analizę retrospektywną powikłań, jakie występują w implantologii, ciągłe doskonalenie technik implantologicznych, udoskonalenia materiałowe oraz technologiczne – implantologia jest najprężniej rozwijającym się działem w medycynie i stomatologii, a przez to bezpiecznym dla pacjenta.

W implantologii – jak w każdej zabiegowej dyscyplinie medycyny – istnieje ryzyko powikłań. Objawia się ono najczęściej brakiem wgojenia się implantu w kość. Istnieje wiele przyczyn braku integracji implantu z kością. Są to stany zapalne okołowszczepowe periimplantitis, brak pierwotnej stabilizacji implantu przy natychmiastowym obciążeniu wszczepu koroną zęba, przeciążenia protetyczne, brak wtórnej integracji implantu czy uszkodzenia mechaniczne konstrukcji implantu.

Najczęstszą statystycznie przyczyną utraty implantu jest stan zapalny tkanek wokół implantu, czyli PERIIMPLANTITIS. Wszczepy mogą być usuwane również z powodu niezapalnej utraty stabilizacji, spowodowanej słabą strukturalnie kością, niedostatecznie odbudowaną lub źle dobranymi parametrami długości w relacji do szerokości implantu w stosunku do obciążeń zgryzowych. Niedostatek mocy fundamentu/implantu może też wynikać ze zbyt małej ilości wszczepów w relacji do rekonstruowanego obszaru; dotyczy to głównie stref bocznych oraz zbyt rozbudowanej powierzchni protetycznej koron na implantach. Mówimy wtedy o przeciążeniach występujących w zgryzie, prowadzących do utraty wszczepów. Przeciążenia mogą również skutkować uszkodzeniem mechanicznym konstrukcji implantów, ich łączeń śrubowych. Może dochodzić do złamań trzonu lub szyjki implantu oraz głębokich złamań śrub mocujących łączniki wewnątrz trzonu implantu. Tak uszkodzone elementy wymagają usunięcia.

W przypadku utraty implantu zębowego implantolog dostosowuje postępowanie do sytuacji klinicznej oraz przyczyn utraty wszczepu. Czasami wszczep usuwa się sam, czasem jednak trzeba go usunąć z powodu zapalenia tkanek, ich utraty wokół wszczepu czy jego uszkodzenia mechanicznego.

W światowej literaturze naukowej nie istnieją jednoznaczne doniesienia, które wyodrębniałyby grupę pacjentów uczulonych na tytan i jego związki chemiczne. Implanty stomatologiczne zbudowane są ze stopów tytanu o patentowanej technologicznie skali czystości. Czyni je to bezpiecznymi i neutralnymi immunologicznie teoretycznie dla wszystkich. U pacjentów uczulonych na związki metali, a szczególnie dotyczy to niklu, w wyjątkowych sytuacjach może dochodzić do reakcji na śladową jego ilość zawartą w nieczystym stopie lub pozostałą jako drobinę katalizatora chemicznych reakcji na powierzchni implantu zęba. Firmy produkujące wszczepy zębowe wraz z akcesoriami traktują swoje patenty z najwyższą starannością, co wyróżnia ich produkty pod względem bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Dlatego też przy wyborze systemu implantologicznego dla siebie powinno się brać pod uwagę wszystkie parametry. Kwestia odpowiedniego doboru systemu implantologicznego szczególnie dotyczy pacjentów z odnotowanymi w przeszłości reakcjami uczuleniowymi na metale.

O implanty dbamy jak o własne zęby. Stosujemy podstawowe domowe zabiegi higieniczne jak przy koronach i mostach.

Od czasu wszczepienia pierwszego implantu w kość człowieka dzieli nas ponad pół wieku. Obecnie implant stomatologiczny jest ogólnie uznanym produktem rynkowym, stosowanym w codziennej praktyce lekarskiej dla uzupełniania braków zębowych współczesnego pacjenta. Stosując implanty oraz nowoczesne procedury implantologiczne, dziś bezpiecznie uzupełniamy zarówno pojedyncze braki zębowe, jak i rehabilitujemy protetycznie bezzębnych pacjentów.

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

SZYBKI EMIAL

© 2017 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA IMPLANTOLOGIA DR RADOSŁAW WITKOWSKI Wszystkie prawa zastrzeżone